puzzle

hilal_y 10Y 0

 Educanın 12 hayvandan oluşan birbirine geçmeli değil saedece yerlerine yerleştirmeli bir Puzzlenı almıştık 14 aylıktan beri tek başına yapabiliyor Eşim iş seyahati dönüşü başka bir tane daha almış bu birleştirmeli 1den 10a kadar parça sayısı kadar kişi sayısı var, araçlar resimleri var,...

devamı...