Çocukların Sosyal Gelişimi

Yaratılma Tarihi: 07.04.2011
Sosyal gelişim, bireyin sosyal uyarıcılara, özellikle grup yaşantısının getirdiği
zorluklara karşı duyarlılık geliştirmesi, kendi grubu ya da kültürü içinde yaşayanlar gibi
davranmayı öğrenmesidir. Çocuğun yaşına ve gelişimine uygun olarak sorumluluklarını yerine
getirme, yaşıtlarıyla ve diğer insanlarla gerekli ilişkiyi kurabilme, aile ve toplumun kurallarına,
örf ve adetlerine uygun davranmayı içerir (Cirhinlioğlu 2001)

Değerli ebeveynler,çocuklarınızın sosyal gelişimini desteklemek adına neler yapıyorsunuz?
Deneyimlerinizi paylaşın daha sağlıklı,mutlu,bedensel,ruhsal vezihinsel gelişimlerine katkıda sağlayacak çocuklarımız olsun.

Çocuklarımızı TV ve bilgisayara bağımlı kılmayalım.

Katılmak için Kaydol ya da Giriş yap
Çocukların Sosyal Gelişimi

Grup Yöneticileri