Çocuk Psikolojisi Bebek Psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojsi

Yaratılma Tarihi: 23.04.2012

PsikoTerapi Nedir?

http://www.724danismanlik.net">Psikoterapi içsel bir yolculuktur. Kişinin terapistle birlikte yürüdüğü bir yoldur. İnsan duyguları, davranışları, düşünceleri, bedeni ve içinde taşıdığı büyüme potansiyeli ile bir bütündür ve terapi sürecinin tüm bu düzeyleri kapsaması hedeflenmelidir. Kişiyi terapiye getiren sebeplerle başlayan terapi süreci, kişinin bir bütün olarak algılanarak farklı yanlarının keşfedilip, bu yanlarının ihtiyaçlarının karşılandığı, kendi içinde ve ilişkilerinde yaşadığı çatışmalar üzerine çalışıldığı ve en nihayetinde kişisel büyümenin hedeflendiği bir süreçtir.
Başarılı bir terapinin ilk koşulunun sıcak, destekleyici, aynı zamanda yargılayıcı olmayan bir terapi ortamı ve terapistin terapi sürecindeki kişi ile kurduğu iyi ilişki olduğuna inanıyoruz. Böylelikle terapiye başlayan kişi, terapist eşliğinde, yolculuğuna başlayabilir.
Katılmak için Kaydol ya da Giriş yap
Çocuk Psikolojisi Bebek Psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojsi