VSD olmayan pulmoner atrezi

11/22/2010 21:45:00

Nadir bir doğumsal kalp anomalisidir. Vakaların önemli bir bölümü yenidoğan döneminde kaybedilir. Pulmoner kapak atrezik olup VSD de olmadığından sağ ventrikülden çıkış olmaz. Sağ atriumda da basınç artar ve kan foramen ovale yoluyla sol atriuma geçer. Hemodinamik olarak triküspid atrezisine... benzer. Sağ atrium kanı olduğu gibi, sol atrium, soI ventrikül ve aortaya gider. Pulmoner dolaşım duktus aracılığı ile sağlanır.

 

Doğumu izleyen ilk günlerde çocuk belirgin şekilde siyanotiktir. Oksültasyonda ikinci kalp sesi yalnızca aort kapağının kapanma sesini yansıtarak tok olarak işitilir, genellikle üfürüm yoktur.

Röntgende kardiomegali gözlenir, akciğer vasküla...ritesi azalmıştır. EKG'de QRS ekseni sola kaymıştır. Sağ atrial veya biatrial genişleme bulguları saptanır. Sol ventrikül hakimiyeti veya hipertrofisi görülür. Ekokardiografi tanıda yardımcıdır. Prognoz duktus aracılığı ile sağlanan pulmoner dolaşıma bağlıdır. Cerrahi girişim yapılmayan vakaların 2 aydan fazla yaşamaları genellikle olanaksızdır. Tedavide amaç öncelikle duktusu açık tutmaktır. Bu nedenle cerrahi girişime kadar prostaglandin E1 infüzyonu yapılmalıdır


Cevabın:


Tartışmaya katılmak için giriş yap. Kayıtlı değilsen, bize katıl ve çocuklu hayatını kolaylaştır. Nurturia hakkında daha fazla bilgi için tıkla
FALLOT TETRALOJİSİ & PULMONER ATREZİ

Tamamen Ücretsiz

Kaydol Tecrübeli anne ve babalardan yardım al. Sen de yardım et. Anı defteri, fotoğraf albümü, sorular, gruplar...