faydalı yazılar..

<12>

Ynt: faydalı yazılar..

01/08/2011 08:55:00

evet ii dusunmuşun platıncım hakkettennn ama her bebek ayrı telden calıyo ne yazıkkı

Ynt: faydalı yazılar..

Ynt: faydalı yazılar..

01/08/2011 10:10:00

kendime yapayım diyordum biraz arşiv, hep beraber yaparsak daha renkli ve çeşitli olur diye düşündüm.. hamileyken bu tarzda yapılmış bir konuyu okuyarak çok fazla şey öğrenmiştim, şimdi de bebek büyütürken faydası olur diyorum..

Ynt: faydalı yazılar..

01/08/2011 10:23:00

Dr sears ı da cok övüyorlar, özellikle uyku konusunda 


OYUNCAKLARIN RUHU

02/15/2011 19:15:00

 

AHŞAP YAPBOZLAR:Çocukların parça bütün ilişkisini kavramalarına,konsantrasyon yeteneği ve beceri gelişimine.Ahşap  ve renkleri tanımalarına,el becerisi kazanmaları na,parmak ucu kas gelişimine katkı sağlar.Objelerin ve olayların daha iyi anlaşılması na yardımcı olur .

AHŞAP MİNYATÜR ARABALAR:Montaja hazır halde sunulan parçaları çocuğun bü tün haline getirmesi amaçlanmaktadır..Ben egosunun törpülenmesi,kendi arabasını kendi yaparken,parmak ucu ve küçük motor kas gelişiminin hızlanması ile el becerile rinin gelişmesi hedeflenmiştir.Aynı zaman da amaç çocuğu üretime yönlendirmektir.

TOPAÇLAR :Çocuğun ince motor kas gelişimine,elle kavrama ve parmak ucu kas ge lişimine,el göz koordinasyonunu gelişimine yardımcı bir oyuncaktır.Yarışma kültürünü    öğrenirken,mağlubiyet ve galibiyet duygularının tadılmasını sağlayan,okul öncesi eği timde ise  serbest zaman etkinliği olarak tavsiye edilir.

HAYVAN FİGÜRLERİ:(TIRTIL-KİRPİ-TIRMANAN HAYVANLAR):Montaja hazır hal de çocukla buluşturulacak olan bu oyuncaklar,el becerileri,parmak ucu ve ince motor kas gelişimine yardımcı olur. Bütün parça ilişkisini kavramalarını,hayvanların ekolojik yaşam içindeki önemini öğrenmelerini sağlar.Aynı zamanda da boyama ürünüdür.

AHŞAP HALKA OYUNCAĞI:Çocuklara yön tayin etmelerinde yardımcı bir üründür. Güney-kuzey-doğu-batı faktörlerinin yanı sıra,ön-arka,ileri-geri gibi kavramları oyna yarak öğrenmelerine yardımcı olur. 

BALIK OYUNU :Birden fazla çocuğun aynı anda oynayabileceği, toplumsallaşmaları na katkı koyan bu oyuncak ile, çocuklar denge,el göz koordinasyonu,el becerilerini ge liştirirler.Ayrıca ekolojik yaşam içinde balık ve denizin insanlara faydasını öğrenebile ceği ve eğlenebileceği bir oyun ve oyuncaktır.

KALEMLİK:Her cins hayvan figüründen ahşap kalemlik yapılmaktadır.Çocuklarda hayvan sevgisinin aşılanması ve boyama ürünü olarak kullanılabilir.

SES AĞACI:Çocukların,ses ağacının çıkardığı su sesi ile eğlenmesine ve ses renk erini ayırd edebilmelerine katkı sağ lamaktadır.Ayrıca ses çıkabilmesi için kullanılan bilyelerin ahşap,metal veya cam olmaları farklı ses tınıları yaymaktadır. Çocuk her at tığı bilyeyi tekrar atabilmek için sürekli bir hareket devinimine gireceği için,el ve bacak kaslarının gelişimine yardımcı olacaktır.

AKROBAT(CAMBAZ):Çocuğun ön kol küçük motor kas gelişimine destek vermekte

dir.Sabır duygusunun gelişmesini sağlar,denge ve el göz koordinasyonunu arttırır.

PARMAK KUKLALAR:Çeşitli figürlerden oluşan parmak kuklalar,çocukların objeleri ayırmasına,parmak ucu kas gelişimine katkı sağlar.Boyama ürünü olarak ta kullanıla  bilir.Kuklaların el ve ayak renkleri,spor takımlarının renklerinden olması,hediyelik ürün olarakta kullanılmasını sağlamaktadır.

HARF TRENİ:Alfabenin 29 harfi ve W,X gibi harfleride üretmekteyiz.Çocuk oynaya rak harfleri tanıyacak,hece,kelime ve cümle kurmayı öğrenmiş olacaktır.Bunu yapar ken harfleri birbirine ilikleyeceği için parmak ucu kas gelişimi,küçük kol motor kas ve organizasyon yeteneği gelişimine destek sağlayacaktır. Promosyon ve hediyelik eşya anlamında kişi ve firma isimlerine de tren yapılabilmektedir.

AĞAÇKAKAN:Çocuğun tanıma ve algılamasına, odaklanmasına ve el  göz koordi nasyonu kurmasını destekler.Hayvan ve doğa sevgisi kazanmasına yardımcıdır.

AT (SALLANAN): Tanıma,algılama ve eğlenme amaçlı bir ürün olup,çocuğun denge el göz koordinasyonu ve sosyal iletişim kazanmasına yardımcı olur,ayrıca hayvan ve doğa sevgisisi kazandırır.

AT (TEKERLİ):Dünyanın en eski oyuncaklarından biridir.Kah bir yeşil söğüt dalı,kah bir odun parçasını bacak arasına alıp,telden yada kavun,kabak v.s.gibi ürünlerden tekerlek yapılarak oynanmakta olan bu oyuncak çocuklara,eğlence, denge, tanıma ve algılama ve konsantrasyon yeteneği kazandırır.

AYICIK(RAKAMLARI ÖĞRETEN): Öğretmenler ve aile büyüklari tarafından kullanıl ması önerilmektedir.3-8 yaş arası çocuklarda rakamların oynayarak öğretilmesi ama cı taşımaktadır.

BREMEN MIZIKACILARI: Bremen Mızıkacıları hikayesinin çocuk tarafından oynaya rak anlaşılması,yardımlaşma ve paylaşma duygusunun öğretilmesi, hayvanların eko lojik yaşam içindeki önemi ve insanlarla olan yakınlığının ve organizasyon çalışması nın öğretilmesi amaçlıdır.Aynı zamanda boyama ürünüdür.

ÇINGIRAK:Sesli ürünlerimizdendir.Seslerin tını ve renk ayrımlarının öğrenilmesinde  ve öğretilmesinde önerilmektedir.

YAPBOZ(KAPLUMBAĞA-KEDİ-SALYANGOZ): Bütün parça ilişkisini kavramak, hay van sevgisinin kazandırılması,her bir hayvanın ekolojik yaşam içindeki yerinin öğretil mesine yardımcı olur.Boyama ürünü olarakta kullanılması önerilir.

NASRETTİN HOCA: Nasrettin Hoca fıkralarının anlatılarak  bu fıkralardan alınacak dersleri çocuklara oynayarak öğretmek amaçlıdır.Boyama ürünü olmasının yanı sıra, el göz koordinasyonu ve el becerilerinin gelişmesine, organizasyon ve kombinasyon yeteneğinin artmasına katkı sağlamaktadır.

ÖRDEK KUKLA:Tanıma,algılama,hayvan sevgisi öğretilmesinin yanında,kuklayı oy natabilmek için yapacağı hamleler çocuğun parmak ucu ve küçük kol motor kas geli şimine destek sağlayacaktır.

ÖRDEK TEKERLİ: Dünyada 600 yıldan bu yana oynanan,çocuklarda hayvan sevgi sinin aşılanmasının yanı sıra hareket eder özelliği sayesinde denge,el göz koordinas yonu ve el becerilerinin gelişimine katkı sağlar.

PİNOKYO: Tahtadan bir kukla olarak yaratılan pinokyo ile çocuğa,akıllı ve uslu bir ço cuk olma gereğinin anlatılması, yaramazlık, tembellik,umursamazlık ve muziplik gibi duyguların kötü alışkanlıklar olduğunun öğretilebileceği bir oyun ve oyuncaktır. Boya ma ürünü olarakta kullanılabilir.

SABIR(ZEKA)KÜPÜ: Parça bütün ilişkisinin öğrenilmesinin yanı sıra,el becerileri,el göz koordinasyonu ve zeka gelişimine katkısı vardır.

SAYI BONCUĞU(ABAKÜS)-(minyatür): Sayıları öğrenmeye çalışan çocuğun, par mak ucu ve küçük motor kas gelişimine yardımcı olur.

YARIŞMA AĞACI:Yarışma kültürünün öğretilmesinin yanı sıra,mağlubiyet ve galibi yet duygularının çocuklara tattırıla bileceği bir oyuncaktır.El becerileri,parmak ucu ve küçük kol motor kas gelişimine katkısı bulunmaktadır.

HANOİ KULESİ:Matematiksel bir oyundur.Bir çok gelişmiş ülkede eğitim programla rında yer alır.Matematik dersinde üslü sayılar ile ilişkisi olmasının yanı sıra,zeka geli şimi,problem çözme,tablo yapma ve bağlantı stratejisinin kullanılmasının öğrenilme sine yardımcı bir üründür.

KÜP BLOKLAR:Çocukların yapı,köprü,ev,bahçe duvarı v.s.gibi objeleri yapmasına yardımcı üründür.Ayrıca sosyal iletişim kurmalarını sağlar.Parmak ucu kas gelişimine yardımcı olur.

İPE DİZME OYUNU:Çocuğun,bir çok geometrik şekli ipe dizerek kavramasına el be cerilerinin gelişimine katkı sağlar.Kombinasyon yeteneği kazanmasına yardımcı olur.

KADEMELİ GEOMETRİK:Çocukların geometrik şekilleri öğrenmesine yardımcı üründür.Büyükten küçüğe sıralama  ve renklerin öğrenilmesini sağlar.

 

MERDANE SETİ(5 Lİ):Çocukların oyun hamuru ile çeşitli geometrik şekilleri oynaya rak ortaya çıkarmasına ve aynı zamanda çocuklarımızın mutfak kültürüne alışmasına yardımcı olur.El beceri gelişimine ve el göz koordinasyonu kurmasına destektir.Avuç içi ve küçük kol motor kas gelişimine yardımcı olur.

PALYAÇO GEOMETRİK:Geometrik şekillerin masalsı bir yaklaşımla öğrenilmesini ve el becerilerinin artmasını sağlar.Kombinasyon ve sıralama kavramlarının yanı sıra renkleri öğrenmesine yardımcıdır.

PARÇA-BÜTÜN-KARE: Matemetiksel bir şekilde çocuğun parça bütün ilişkisini öğ renmesini sağlar.Kombinasyon yeteneği,toplama ve çıkarma işlemleri ile renklerin oynayarak öğrenilmesine yardımcı üründür.

PRAMİT: Çocukların büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralama kavramlarını anlamalarına destektir.Ahşabı ve renkleri test etmelerine yardımcıdır.

SİLİNDİR SIRALAMA:Üç ana rengi öğrenmelerine,küçük büyük kavramlarını ve sıra tanımlamalarını anlamalarına yardımcı olur. El becerilerini ve hafızalarını geliştirmek ve büyükten küçüğe yada küçükten büyüğe sıralama kavramlarını anlamalarına des tek sağlar.

bu siteye de bayıldım.. sağolasın nurturia :)

<12>

Cevabın:


Tartışmaya katılmak için giriş yap. Kayıtlı değilsen, bize katıl ve çocuklu hayatını kolaylaştır. Nurturia hakkında daha fazla bilgi için tıkla
2010 Ekim Anneleri

Tamamen Ücretsiz

Kaydol Tecrübeli anne ve babalardan yardım al. Sen de yardım et. Anı defteri, fotoğraf albümü, sorular, gruplar...