HABERTÜRK'ÜN İNSANLIK DIŞI SÜRMANŞETİ

Ynt: HABERTÜRK'ÜN İNSANLIK DIŞI SÜRMANŞETİ

10/07/2011 09:33:00

Sayın Fatih Altaylı;

07.10.2011 günlü Habertürk Gazetesi manşetine bakınca gördüğümüz tek gerçek basın ilkelerinin ve birey haklarının çirkince istismar edildiğidir. Şunu bilmelisiniz ki; kadına yönelik şiddete, kadın bedenini istismar ederek dikkat çekemezsiniz.

Anayasa’da temel hak ve hürriyetler düzenlenmiş olup özel hayatın gizliliği de temel hak ve hürriyetlerdendir. Anayasanın 20. maddesinde “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” Hükmü bulunmaktadır. Her ne kadar haberini yapmış olduğunuz kişi hayatını kaybetmiş olsa da özel hayatın korunması ilkesini açık bir şekilde ihlal etmiş bulunuyorsunuz.

Hükmüyle söz konusu yayımın suç oluşturduğu o kadar aşikar ki bu işi yapan ve bu işten uzun yıllardır para kazanan bir kişinin böylesine rantçı ve sorumsuz bir yaklaşımla, başta infaz edilen kişi ve onun yakınları olmak üzere tüm toplumun temel haklarını ihlal etmesi kabul edilebilir değildir. Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayanlar birmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz.” “ Söz konusu eylem bu yayının sorumlusu olmanız açısından sorumluluğunuzu doğurmaktadır. Kaldı ki yine mesleğiniz itibari ile uymanız gereken yasa kurallarını oluşturan Basın Kanununun 20. Maddesi çerçevesinde söz konusu “haber” açıkça cinsel saldırı ve cinayete özendirir niteliktedir.

demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanmasına kadardır. (Basın kanunu m.3) Basın özgürlüğünüz hunharca infaz edilmiş bir kadının kanı kurumamışken, sırtındaki bıçakla gazetelere manşet edilebilmesi hakkını kesinlikle size vermemektedir. Bu eylem hem infaz edilmiş kişinin hem de bu fotoğrafla birlikte yayımlanan “haber” ile yüzleşen toplumun haklarını ihlal etmektedir. Bir kanunla size verilmiş özgürlüklerin bu kadar ahlaksızca ve bilinç dışı kullanılmasını habercilik adına yapılmış çok büyük bir ayıp olarak görüyoruz. Sizin basın özgürlüğünüzün sınırları

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinin ilk fıkrası "Her şahıs özel ve aile yaşamına, konutuna ve muhaberatına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir" şeklinde düzenlenmiştir. Sözleşmenin 8. maddesinde garanti altına alınan mahremiyet hakkı insanları sadece kamu otoritelerinin müdahalelerine karşı değil, fakat aynı zamanda kişilerin müdahalelerine ve kitle iletişim kuruluşlarının da içine girdiği özel kuruluşların müdahalelerine karşı da korumayı zorunlu kılar. AİHS'nin 8. maddesince korunduğu şekliyle mahremiyet hakkı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarağından 428 (1970) sayılı kararı ile kabul edilen Kitlesel İletişim Araçları ve İnsan Hakları Bildirisi ile "bir kişinin hayatını minimum müdahaleyle yaşama hakkı" olarak tanımlamıştır.

, casusluğa karşı korumayı ve haklı görülemez ve kabul edilemez yerli yersiz konuşmayı, özel iletişimin kötüye kullanılmasına karşı korumayı, kişi tarafından gizli olarak iletilmiş ve elde edilmiş bilgilerin ifşa edilmesine karşı korumayı da içerir. İşbu maddeden de açıkça görüleceği üzere yapmış olduğunuz haber insan haklarının ihlalidir. gereksiz ve utandırıcı şeylerin açıklamasını, özel fotoğrafların izin alınmadan yayınlanmamasınıBildiriye göre "mahremiyet hakkı"; esas olarak kişinin kendi hayatını en az müdahale ile sürdürmesinden ibarettir. Bu hak özel hayat, aile ve ev hayatı ile kişinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü, onur ve itibarını, kişiyi olduğundan farklı göstermekten kaçınmayı,

Sizin gazete satışlarını artırmak amacıyla kullanmış olduğunuz fotoğraftaki kadının bir anne, bir evlat ve her şeyden önce bir birey olduğu gerçeğini göz ardı ederek hem onun hem de gazeteyi okuyacak kişilerin haklarını ihlal etmiş etmiş bulunuyorsunuz.

Yapmış olduğunuz haber hukuka, anayasaya ve kanunlara aykırı olduğundan ve hem TCK hem de Basın Kanunu açısından suç teşkil ettiğinden haberi yapanlar ve haberin yayınlanmasına izin veren yetkililer hakkında Savcılığa gerekli şikayetlerin yapılacağını bildiriyor, basın ilkelerine uymayan, gazetecilikle uzaktan yakından alakası olmayan bu haber ile ilgili olarak sizleri kınıyoruz.

 

Ynt: HABERTÜRK'ÜN İNSANLIK DIŞI SÜRMANŞETİ

10/07/2011 09:37:00

yazanın eline sağlık duygularımıza tercümen olmuş

lakin Fatih Altaylının bu tepkilerden zerrece etkileneceğini sanmıyorum o şimdi ofisinde ellerini kavuşturup sinsi sinsi olan biteni izliyordur bence zaten sevmiyordum iyice nefret ettim bu adamdan.

Ynt: HABERTÜRK'ÜN İNSANLIK DIŞI SÜRMANŞETİ

10/07/2011 09:37:00

yazıklar olsun böyle habercilik mi olur

Ynt: HABERTÜRK'ÜN İNSANLIK DIŞI SÜRMANŞETİ

10/07/2011 09:38:00

yapılmış olan haber suç kapsamında, tepkiden etkilenmese bile açılacak davadan etkilenir, merak etmeyin.

Ynt: HABERTÜRK'ÜN İNSANLIK DIŞI SÜRMANŞETİ

10/07/2011 09:40:00

nihal, bu davalara alışkın. zati dava açılacağını da biliyor ve bekliyor. yani resmi koyarken göze almış..

Ynt: HABERTÜRK'ÜN İNSANLIK DIŞI SÜRMANŞETİ

10/07/2011 09:40:00

gülsün!!! hay elinize kolunuza sağlık...bunu bizler de gönderiyor muyuz?

Ynt: HABERTÜRK'ÜN İNSANLIK DIŞI SÜRMANŞETİ

10/07/2011 09:42:00

bu arada gülsün ellerine sağlık..

Ynt: HABERTÜRK'ÜN İNSANLIK DIŞI SÜRMANŞETİ

10/07/2011 09:42:00

evet canım herkes göndersin bence, biz aynı dilekçeyi savcılık şikayetine çevirip avukat  arkadaşımla beraber suç duyurusunda bulunacağız.

Ynt: HABERTÜRK'ÜN İNSANLIK DIŞI SÜRMANŞETİ

10/07/2011 09:48:00

eline , yüreğine sağlık .

Ynt: HABERTÜRK'ÜN İNSANLIK DIŞI SÜRMANŞETİ

10/07/2011 09:49:00

gönderdim


Cevabın:


Tartışmaya katılmak için giriş yap. Kayıtlı değilsen, bize katıl ve çocuklu hayatını kolaylaştır. Nurturia hakkında daha fazla bilgi için tıkla
Güncel Haberleşme ve Bilgilendirme Grubu

Tamamen Ücretsiz

Kaydol Tecrübeli anne ve babalardan yardım al. Sen de yardım et. Anı defteri, fotoğraf albümü, sorular, gruplar...