Gizlilik Şartları

Üyelik sırasında alınan bilgiler: Nurturia’ya üye olurken kullanıcı adı, e-posta adresi, şifre, cinsiyet gibi bazı kişisel bilgileriniz alınmaktadır. Bunlardan bazıları, örneğin kullanıcı adınız hizmetlerimizi sunarken profil sayfanız ve arama sonuçları da dahil olmak üzere kamuya açık olarak görüntülenebilmektedir. Bu bilgilerden bazıları da dolaylı olarak görüntülenebilecektir. Örneğin cinsiyetiniz çocuk profili sayfasında “anne” ya da “baba” olarak tanımlanmanız yoluyla ilgili alanlara erişimi olan kişiler tarafından, ya da çocuğunuzun yaşı çocuk etiketleri aracılığı ile kamuya açık alanlarda görüntülenebilecektir.

Nurturia kullanıcılarının kişisel verileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.

Nurturia’da gizliliğinizle ilgili dikkat ettiğimiz birkaç temel prensip bulunmaktadır:

 • Gerekli olmadığı sürece kişisel bilgilerinizi istemeyiz.
 • Yasal zorunluluklar, hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesi ve haklarımızın korunmasının gereklilikleri dışında kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayız.
 • Hizmetlerimizin operasyonel devamlılığı için gerekli olmadığı sürece kişisel bilgilerinizi sunucularımız üzerinde barındırmayız.

Bu site kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir.

Bu hedefleri yerine getirmek üzere belirlenmiş gizlilik politikamız aşağıda belirtildiği şekildedir:

Açık Alanlar

Nurturia’nın Sorular, Gruplar, Bugulog, Pazaryeri gibi bazı bölümleri temel olarak sizin bilgi ve tecrübelerinizi tüm dünyayla paylaşmanızı sağlayabilmek üzere tasarlanmıştır. Bu bölümlerdeki içerikler aksi belirtilmediği sürece tüm dünyaya açık ve arama motorları tarafından görüntülenebilir durumdadır.

Gizli Alanlar

Fotoğraflar, Çocuk profili, Anı Defteri, ve Güncellemeler gibi gizlilik ayarı yapılabilen alanlardaki bilgilerin kimler tarafından görüntülenebileceği, kişisel tutulabileceği ve tamamen silineceği mümkün olabildiğince anlaşılır ve kolayca ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır. Gizlilik ayarlarınızı gizlilik ayarları sayfasından istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Gizlilik ayarları olan bölümlerde verdiğiniz kişisel bilgileriniz, bu alanlara erişebilen üçüncü kişiler tarafından toplanabilir yada kullanılabilir. Nurturia'nın böyle bir durumda herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Site Ziyaretçileri

Çoğu web sitesi gibi Nurturia da web tarayıcısı ve sunucularının mümkün kıldığı; tarayıcı tipi, dil seçimi, referenans site, her kullanıcı talebinin tarih ve saati gibi kişisel olmayan bilgileri toplamaktadır. Nurturia’nın bu bilgileri toplamaktaki amacı ziyaretçilerinin Nurturia’yı nasıl kullandıklarını daha iyi anlayabilmektir. Nurturia zaman zaman kişisel olmayan bilgilerin analiz ve toplamlarını açıklayabilir (örneğin site kullanım trendlerindeki değişim raporlarının yayınlanması gibi).

Nurturia ayrıca IP(İnternet Protokolü) adresi gibi potansiyel kişisel bilgileri de toplamaktadır. Bu bilgiler de yalnızca kişisel bilgilerle aynı şartlar altında kullanılabilir ve açıklanabilir.

Kişisel Bilgilerin Toplanması

Bazı ziyaretçilerimizin Nurturia ile etkileşimleri kişisel bilgilerinin kaydedilmesini gerektirir. Nurturia’nın hangi bilgileri alıp kaydedeceğini bu etkileşimin doğası belirler. Her durum için, Nurturia yalnızca ziyaretçinin etkileşimini sağlayabilmek için gerekli ve uygun olan kişisel bilgileri toplar. Nurturia aşağıda belirtilmiş olan durumlar dışında kişisel bilgilerinizi açıklamaz. Ziyaretçiler sitenin ilgili aktivitelerini kullanmalarını engelleyeceğinin bilincinde olarak kişisel bilgilerini vermeyi reddedebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Nurturia, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Nurturia dahilinde başka sitelere link verilebilir, yönlendirme yapılabilir. Nurturia, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Toplanmış İstatistikler

Nurturia sitelerinin ziyaretçi davranışları ile ilgili istatistikler toplayabilir. Nurturia bu bilgileri kamuya açık olarak gösterebilir ve üçüncü kişilere sunabilir. Ancak, Nurturia kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilenlerin haricinde açıklamaz.

Belirli Kişisel Bilgilerin Korunması

Nurturia, kişisel bilgilerinizi hizmetlerimizi sunma, sizinle irtibata geçme, ilginizi çekebilecek sitelere yönlendirme, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önerme, profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri ile sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla kullanabilecektir.

Nurturia kişisel ve kişisel olma potansiyeli taşıyan bilgilerinizi yalnızca (i) Nurturia’nın sunduğu hizmetleri verebilmesini sağlamak için bilmek durumunda olan ve (ii) bu bilgileri açıklamayacağını kabul eden, çalışanları ve iş ortakları ile paylaşır. Bu çalışanların ve iş ortaklarının kimileri yurt dışında bulunuyor olabilir; bu siteyi kullanarak bu bilgilerin yurtdışına transfer edileceğini kabul etmiş olursunuz. Nurturia kişisel ve potansiyel kişisel bilgilerinizi kimseye kiralamaz ya da satmaz. Nurturia yukarıda belirtilen şartlardaki çalışan ve iş ortaklarına ek olarak savcılık ya da mahkemeler, devlet organlarının talebi gibi yasal yükümlülükleri nedeniyle ve Nurturia’nın haklarını korumak için iyi niyet çerçevesinde gerekli gördüğü durumlarda üçüncü kişiler ve kamuoyu ile paylaşabilir. Eğer Nurturia’nın kayıtlı üyesiyseniz ve e-posta adresinizi sağladıysanız, Nurturia size zaman zaman yeni özelliklerden haberdar etme, geri bildirim alma, Nurturia’da son paylaşılanlarla ilgili bilgi verme, dahil olduğunuz içeriklerle ilgili uyarılar gönderme gibi nedenlerle e-posta gönderebilir (ayarlarınızı bu sayfadan değiştirebilirsiniz). Nurturia kendisine gönderilen talepleri (örneğin bir destek talebi ya da bir geri bildirim) netleştirmek veya yanıt vermek ya da diğer üyelere destek olmak amacıyla yayınlama hakkını saklı tutar. Nurturia yetkisi olmayanların kişisel bilgilere erişimini, kullanmasını ya da zarar vermesini önlemek üzere önlemler almaktadır.

Kişisel verileriniz, Nurturia haricinde yalnızca sizin tarafınızdan ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak sizin tarafınızdan güncellenebilir. Sizin talebiniz ile kişisel verileriniz Nurturia tarafından da güncellenebilecektir. Bu siteden toplanan bilgiler şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde devredilebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

 1. kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;
 2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 7. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 8. işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
 9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Çerezler (Cookie)

Çerez bir web sitesinin ziyaretçisinin bilgisayarına kaydettiği ve bu ziyaretçinin internet tarayıcısının siteyi her ziyaretinde siteye sunduğu bilgi kümesidir. Nurturia çerezleri ziyaretçiyi tanımak ve izlemek, ziyaretçilerin Nurturia sitesini kullanımlarını izlemek ve siteye erişim tercihlerini sunabilmek için kullanır. Eğer Nurturia’nın bilgisayarınıza çerez kaydetmesini istemiyorsanız Nurturia sitelerini ziyaret etmeden önce bilgisayarınızdaki internet tarayıcınızda çerezlerin reddedilmesi için gerekli ayarları yapmalısınız. Çerezleri reddetmeniz durumunda Nurturia sitelerinin çerezler yardımıyla sunduğu bazı özellikleri kullanamazsınız.

Ticari Devirler

Eğer Nurturia ya da tüm hisseleri satın alınırsa, ya da Nurturia’nın iflas etmesi gibi olağandışı bir durum gerçekleşirse, üye bilgileri hisselerin sahibi olacak üçüncü kişiye devrolacaktır. Böyle bir devrin gerçekleşmesi halinde Nurturia’yı satın alan herhangi bir üçüncü kişi kişisel bilgilerinizi bu politika çerçevesinde kullanmaya devam etmek durumundadır.

Reklamlar

Sitemizde görünen reklamlar ziyaretçilerimize çerez kullanan acentelerimiz tarafından sunuluyor olabilir. Bu çerezler reklam sunucusunun her online reklam gönderişinde sizinle ya da bilgisayarınızı kullanan kişi ile ilgili bilgileri derleyebilmesine yarar. Bu bilgiler özellikle reklam ağlarının sizin daha çok ilgileneceğiniz reklamlar gönderebilmesine olanak sağlar. Nurturia tarafından gönderilen çerezler bu gizlilik politikasının kapsamında olmakla birlikte, reklamverenlerin kullandığı çerezler kapsam dışıdır.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Nurturia Gizlilik Politikasında zaman zaman değişiklikler yapabilecektir. Nurturia ziyaretçilerine bu sayfayı sık sık ziyaret etmelerini önerir. Gizlilik Politikasındaki bir değişikliği takiben siteyi kullanmaya devam etmeniz bu değişikliği kabul etmeniz anlamına gelecektir.

Kişisel bilgilerinize erişmek ya da düzeltmekle ilgili sorularınızı lütfen bize iletin.