IQ ve IQ testi nedir

Bazı uzmanlar üstün zekalılığı sadece IQ (aykü) testine bakarak değerlendirse de bu testler her zaman tüm resmi göztermeyebilir. Sadece bu testlere bakarak yapılan bir değerlendirme başka kriterlere göre özel bazı çocukların tepit edilememesine neden olabilir. Yine de, 1900'lerın başından beri standartlaşmış bazı testler çocukların zihinsel becerilerini değerlendirmede bize ışık tutmaktadır.
IQ, ingilizce Intelligence Quotient yani zeka katsayısı ya da zeka bölümü tanımından gelir, zekâyı ölçme amaçlı birkaç farklı standartlaştırılmış testlerden çıkarılan değerdir.Günümüzde, ortalama değeri 100 olan ve standart sapması 15 olan bir çan eğrisine göre IQ skoru belirlenmektedir. Genel olarak belırlenmiş aralıklar şöyledir:
  • 91-110 arası: Normal zeka
  • 111-125 arası: İleri zeka
  • 126-139 arası: Üstün zeka
  • 140-155 arası: Çok üstün zeka
  • 156 ve üzeri: Deha
Yukarıdaki ölçek farklı testlerde farklı değerlendirilebilir. Örneğin Stanford Binet yukarıdakı ölçeğe daha uygunken WISC türevi testlerde üstün zeka 130 ve üzeri kabul edilmektedir. Ayrıca testin yapılış şekline göre de aynı test farklı değerlendirilebilir, bu yüzden en iyi değerlendirmeyi testi yapan uzmandan alınabilir.
IQ testleri farklı farklı olsa da ülkemizde sık kullanılanlar testler şunlardır:

WISC-r

Açılımı Welcher Intelligence Scale for Children olan, 6-16 yaş arasındaki çocuklara uygun olarak hazırlanmış, iki ana hat ve 12 alt testten oluşan, Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan ve günümüzün en geçerli IQ testidir. Okuma ya da yazmaya gerek olmadan uygulanabilir. Dünyada 5. versiyonu en geçerli sürümdür (WISC-V) ama ülkemizde bu versiyon henüz uygulanmamaktadır . 5. versiyon test 48 ila 65 dakika arası bir sürede tamamlanır.
Sözel zeka ve performans zeka bölümleri olarak iki bölüme ayrılır, bu bölümlerin de her biri 6 alt bölümden oluşur. Sözel zeka bölümüne ait alt testler genel bilgi, benzerlikler, aritmetik, sözcük dağarcığı, yargılama ve ek test olarak sayı dizisidir. Performans zeka bölümüne ait alt testler ise resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen, parça birleştirme, şifre ve ek test olarak labirentlerdir.

WPPSI:

WISC-r'ın 2.5 - 7 yaş arası, özellikle okul öncesi dönemde uygulanmak üzere geliştirilmiş şeklidir. 14 alt testten oluşur, dünyada uygulanan birkaç versiyonu vardır.

Stanford Binet

2 - 16 yaş arası çocuklara uygundur. Tarihçesi WISC türevlerine göre daha geriye uzanır. Zeka Bölümü terimi bu testle yaygınlaşmıştır.

Wechsler Zeka Yetenek (WNV) Testi / Wechsler Nonverbal Scale of Ability WNV

2015 yılında Bilsem sınavının birinci aşamasında seçilen çocukların tabi tutulduğu, Türkiye'ye uyarlanmış ve WISC-r'dan daha kısa süren bir testtir. 4 ile 21 yaş arası çocuklara uygundur. Basit hali 15 - 20 dakika, tam uygulandığında 45 dakıka sürerbilr. Bilişsel yetenekleri ölçmeye dayalı ve dile dayanmayan bir testtir. Mantık yürütme kareleri, parça birleştirme, şifre, tanıma, uzamsal dizi, resim düzenleme alt testleri vardır.

IQ ıle ilgili sorular

Tamamen Ücretsiz

Kaydol Tecrübeli anne ve babalardan yardım al. Sen de yardım et. Anı defteri, fotoğraf albümü, sorular, gruplar...