ozgeal
Psikoloji lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlayan Özge Altan Aytun, Gelişim Psikolojisi yüksek lisans eğitimini Koç Üniversitesi'nde burslu olarak tamamlamıştır. Tez çalışmasında "Annenin çocuk yetiştirme tutum ve davranışları ile mizacın çocuğun duygu düzenleme becerileri üzerindeki etkisi" ni incelemiştir. Doktora eğitimine İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler bölümünde devam etmektedir.
<12>