buğra uras kara
17.05.2011 tarihinde 51 cm 3330 gr sezeryanla dünyamıza hayatımıza geldi:)