dogagamze
varolduğu andan itibaren asıl var olduğunu kucağındaki varolduğunda anlayan anne
cnm yavrumm >