gizli
Abaküsle yapılan çalışmalar sonucu, zihinsel gelişimleri en üst seviyeye ulaşan çocuklarımız, var olan ancak atıl durumdaki gizli zeka kapasitelerini harekete geçirirler. Kalem, kağıt, hesap makinesi gibi yardımcı bir araç kullanmadan zihinsel yeteneklerinin gücüyle matematiksel işlem yapma yeteneklerini sergilerler.
sınıflarımız >