dogagamze
varolduğu andan itibaren asıl var olduğunu kucağındaki varolduğunda anlayan anne
büyüyorum yavaş yavaş >