yeni yasaya görememurlarda ücresiz izin

mehtaperkan soruyor: 8

Memur arkadaşlar sorum size.26 Ekimde doğum yaptım. 4 ocakta iznim bitti ve 2 hafta rapor aldım yarıyıl tatili oldu. Bu dönem henüz okula hiç başlamadım. 40 gün hakkımı doldurduktan sonra 40 gün daha heyet raporu kullandım ve bu pazartesi bitiyor raporum. Şimdi sorum şu; Haziranın başında okula başlamak istiyorum yani 1.5 ay kullanmak iztiyorum ücretsiz izni mi? En az kaç gün izin alabilirim? Yeni yasada raporlar izinden düşüyor diye duydum bilen var mı benim 80 gün raporum var ona göre 6 aylık mı izin kullanmalıyım? Bunları müdürüme sordum sağolsun beni başından savdı.

Bu soruyu cevapla


8 Cevap


bnycan

bende şu an ücretsiz izindeyim.. istediğiniz zaman alırsınız 2 yıl içinde bende haziranda başlayıp büyük ihtimalle eylülde yine alıcam


oykm_08

evet raporlar ücretsiz izinden düşüyor daha doğrusu ücretsiz izni doğum izni bittikten sonraki 2 yıl kullanabiliyorsunuz, 2,5 ayı (80gün) raporla geçirdiyseniz eğer geriye 21,5 ayınız kalıyor. ücretsiz iznin enaz kaç gün alınabileceği  kuruma bağlı diye biliyorum.. 

ben de işe döndükten sonra gerekli hallerde (2yıl içinde) ücretsiz izin alınabilir mi onu merak ediyorum... 


GOGO05

doğum izniniz ne zaman bittiyse o süre içerisinde raporluda olsanız onlar sayılıyor 2 yıl ücretsiz izin hakkınız var yani 4 ocak 2012 de doğum izniniz bittiyse 4 ocak 2014 e kadar ücretsiz izin alabilirsiniz sizin şuan itibariyle 1 yıl 9 ayınız kaldı


mehtaperkan

Teşekkür ederim arkadaşlar. Oldukça açıklayıcıverdiğiniz bilgiler.Nicomedia

http://sorucevap.memurlar.net/kategori/41/


tüm sorular yukarıda sizin cevabınız ise http://sorucevap.memurlar.net/soru/1626/

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesini 3 üncü fıkrasında Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir."hükmü yer almaktadır. Torba Kanun ile değiştirilen 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B) bendinde ise "Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir."hükmü yer almaktadır.

Yapılan değişiklik ile doğum yapan devlet memuruna ve eşi doğum yapan devlet memurna istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilmesihükmü getirilmiştir. Sözkonusu izinde idarenin takdir hakkı bulunmamaktadır.
657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde yer alan değişikliğin yürürlüğe girmesini müteakip doğum yapan memur için 104 üncü madde uyarınca verilen analık izninin bitiği tarihten itibaren 24 aylık süreyi geçmemek üzere izin talep edilmesi mümkün olup memur göreve başlamamışsa izin 24 aya kadar uzar, eğer göreve başlamış ise talep tarihinden itibaren yeniden aylıksız izinli sayılır.

Eşi doğum yapması sebebiyle memura aylıksız izin eşinin doğum yaptığı tarihi takip eden 24 aylık süreyi geçemez. Kanun çıkmadan önce eşi, doğum yapan memurlara da doğum tarihinden itibaren 24 aylık süreyi geçmemek üzere aylıksız izin verilir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- Konuya ilişkin düzenleme yürürlüğe girdikten sonra eşinize tabi üzerine aylıksız izin süresi 24 aya kadar uzatılması mümkündür.
2- Kanun Cumhurbaşkanın onayından sonra Resmi Gazetede Yayınlanması halinde yürürlük maddesi çerçevesinde yürürlüğe girmektedir. Söz konusu madde torba kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.


yesimk

öğretmenlerde durum farklı arkadaşlar yaz tatilleri suistimale açık olduğu iin parça parça kullandırmıyorlar. kullanabilen varsa yazsın. ilk izne çıkarken max süreyi almalısın ama istediğn zaman işe dönebilirsin.

mesela ben 24 ay aldım ama yazın eş durumu tayini isticem o dbemde çalışıyor olmam gerek işe başladıktan sonra tekrar ücretsiz izin kullanmay devam ettirmiyorlar


bnycan

ben ank. özlük haklarını aradım .. öğretmenim.. parça parça alınabilir diye biliyorumm


yesimk

alınamaz değil alınabiliyor ama izinde sıkıntı oluyor.

İmzalamıyorlar diye biliyorum.

Şu ana kadar hiç parça parça alabilen bir öğretmen görmedim. nette de araştırdım.

bir de şu var ki. yaz tatilinde göreve başlayıp eylülde tekrar izne ayrılmak etik değil değil mi? Özel söktörde çalışsaydık böyle birşey yapmamıza asla izin vermezlerdi 

 


Cevaplamak için Üye ol