Isilik mi olduk??? 3

tubi_ 6,5Y
Son: Tubi_,

Sicaklar ve nem 16