Isilik mi olduk??? 3

tubi_ 7Y
Son: Tubi_,

Sicaklar ve nem 16