Üstün yetenekli çocukların yaşadığı problemler

Üstün yetenekli çocuğu olan velilerin ortak sıkıntılarından biri, özellikle okul ortamı gibi sosyal ortamlarda çocuklarının karşılaştığı problemleri başkalarına anlatmakta zorlanmalarıdır. Durumlarından şikayet etmeleri konuya uzak veli ya da öğretmenlerce saçma bulunabilir hatta bazen gösteriş amaçlı olduğu bile öne sürülebilmektedir. Fakat üstün yetenekli çocukların farklılıklarının toplu eğitim verilen sistem içinde dezavantaj olduğu birçok durum vardır. Bunlardan bazıları:
  • Yüksek enerjili olabilirler. Bu durum, özelikle tanılaması yapılmamış çocuklara kolayca Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu yaftasının yapışmasına sebep olabilmektedir. Konuya hakim olmayanlarca verilen rehberlik hizmetlerinin gereksiz yere aileye ilaç kullanımı önerdiği durumlarla bile karşılaşılabilmektedir.
  • Bilgi ve beceri düzeyi yaşıtlarından yüksek üstün yetenekliler sınıf aktivitelerinde çabuk sıkılmakta, sınıfın temposunun üzerinde yol aldıklarından yapılan tekrarlara uyum sağlayamamakta ve huzursuzluk çıkaran, arkadaşlarını rahatsız eden öğrenciler olarak görülmektedirler.
  • Sınıfın önünde giden üstün yetenekli öğrenciler, konularla ilgili dern sorular sorarak ya da başka konuları işlenen konuya bağlayarak, üstünler hakkında özel eğitimi olmayan öğretmenlerce dersin akışını bozan, diğerlerinin öğrenmesini engelleyen, zaman çalan öğrenciler olarak görülmektedirler. Ders anlatımındaki tutarsızlıkları çabuk görüp dillendirdikleri için sevilmeyebilirler.
  • Konuşmayı ve daha önce edindikleri bilgileri göstermeyi severler. Sınıf ortamında konuşma düzeninin sağlanmasını zorlaştırırlar.
  • Yaşlarına göre düşünsel olarak daha gelişmiş olduklarından veridkleri ileri tepkiler yaşıtları ve velileri tarafından garip ya da anormal olarak görülebilir.
  • Rutinden çabk sıkıldıklarından ödevleri tamamlamayabilirler. Öte yandan sınıf içi verilen ödevleri çabucak bitirip kalan zamanda sınıfta dolaimak gibi düzen bozucu aktivitelerde bulunabilirler. Bu tip davranışlar kimi zaman dikkat eksikliği ya da derse katılmama olarak da algılanabilir.
  • Çok farklı konuyla aynı anda ilgilendikleri için, iyi yönlendirilmedikleri durumlarda dikkatleri dağılıp ellerindeki işleri tamamlayamazlar.
  • Yaşına göre ileri seviye düşünme becerisi, aynı seviyede sosyal beceriye sahip oldukları anlamına gelmez. Fakat yetişkinler sıklıkla onlardan düşünsel seviyelerine uygun davranışlar bekleyebilirö bu durum çocuk hakkında yanlış önyargılara sebep olur.
  • İleri düzey konuimaö espri yeteneği ve yaşıtlarının ötesinde ilgil alanları, sınıf arkadaşlarıyla iletişimlerini zorlaştırır, dışlanmalarına sebep olabilier.

Tamamen Ücretsiz

Kaydol Tecrübeli anne ve babalardan yardım al. Sen de yardım et. Anı defteri, fotoğraf albümü, sorular, gruplar...